In 2019, we are celebrating our 10th anniversary with concerts and events. On top of that, we are working on a new CD in order to share this very special moment of the ensemble with all of you!

EUR 6’610

100% of EUR 6’600

100 %
This is how it worksä

The «all or nothing» principle applies: The project only receives the funds if the funding target is reached or exceeded.

47 backers

Successfully concluded on 21/6/2018

i Flautisti - The London Recorder Quartet: 10-year- anniversary CD

–Text v českém jazyce viz níže– –中文內容請見下方–

The idea

In 2019, we are celebrating our 10th anniversary with a series of concerts and events. On top of that, we are working on a new CD in order to share this very special moment of the ensemble with all of you!

Our repertoire covers a wide spectrum of musical periods and styles. Also with this CD, you can experience the most different faces of i Flautisti : from music of Johann Sebastian Bach, medieval dances, traditional south Romanian folk tunes, to a selection of our favorite compositions which were composed for us in the past years. Even to enrich the hearing experience more, we invite the Czech percussionist Radek Tomášek to join us in 2 tracks of the recording.

Please support i Flautisti !

We just can’t wait anymore to share this CD with you! However, a professional recordings is a very demanding process, both artistically and financially speaking. Therefore, we need YOUR support to make this wonderful project come true! With your generosity, a large part of production costs will be covered, such as:

  • production, sound engineering of the CD
  • renting the recording venue
  • travel- and accommodation costs during the recording

We’ve prepared a series of rewards in response to your generous donation, including CD shipment, concert, recorder lessons, and much more to be discovered! If you have any questions or ideas, please don´t hesitate to contact us via email: iflautisti@gmail.com. We are more than happy to help you and to hear from you.

Thank you so much for reading our campaign! Your financial support means a lot to us and it is very essential for the accomplishment of this project! Also we would be very thankful if you could spread this message among your friends and on social media. The more people know about it, the more likely this CD dream will come true!

Sincerely, your iFlautisti girls: Doris, Ilona, Jitka, and Yu-Ching

i Flautisti – Londýnské flétnové kvarteto: CD k výročí 10 let

Myšlenka

V roce 2019 oslavíme své desáté výročí, plánujeme také řadu koncertů a dalších akcí. Abychom se s vámi podělily o tuto mimořádnou událost, připravujeme k této příležitostí nové unikátní CD.
Náš repertoár zahrnuje široké spektrum hudebních období a stylů. Toto CD tak ukáže rozdílné tváře souboru i Flautisti: přenese vás od středověkých a tradičních rumunských tanců přes hudbu Johanna Sebastiana Bacha až po výběr našich oblíbených skladeb, které byly v minulých letech napsány přímo pro nás. Abychom obohatily ještě více celkový zvukový dojem nahrávky, přizvaly jsme ke spolupráci českého bubeníka Radka Tomáška, který náš soubor doplní ve dvou skladbách.

Prosíme, podpořte i Flautisti!

Už se nemůžeme dočkat, až se s vámi podělíme o tuto nahrávku! Nicméně profesionální nahrávka je velmi náročný projekt, nejen po umělecké, ale především po finanční stránce. Proto prosíme o VAŠI pomoc, abychom tento projekt mohly zrealizovat. S vaší pomocí bude pokryta velká část produkčních nákladů, např.:

  • produkce, zvuková režie CD
  • pronájem prostor k nahrávání
  • náklady na ubytování a cestovné během nahrávání

Připravily jsme si pro vás řadu odměn, které si budete moci vybrat jako poděkování za vaši šlechetnou pomoc. Na výběr budou dárky v podobě zaslání vydaného CD, možný je též koncert, hodina zobcové flétny a nevylučujeme ani další překvapení. V případě dotazů či nápadů, prosíme, neváhejte nás kontaktovat e-mailem: iflautisti@gmail.com. Velmi rády vám zodpovíme jakékoli dotazy.

Děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení naší kampaně. Vaše finanční podpora pro nás hodně znamená a považujeme ji za velice důležitou pro realizaci tohoto projektu. Zároveň budeme velmi vděčné, pokud rozšíříte tuto zprávu mezi své přátele a na sociálních sítích. Čím více lidí se o projektu dozví, tím spíše se podaří tuto nahrávku zrealizovat.

Se srdečným pozdravem za i Flautisti: Doris, Ilona, Jitka a Yu-Ching

i Flautisti木笛四重奏:十週年紀念CD

緣起

在2019年,我們將以一系列音樂會與活動歡慶i Flautisti成團十週年。除此之外,我們也正在籌備一張週年紀念專輯並期待與您分享我們的喜悅!

我們的演奏曲目涵蓋各種不同的音樂時期與風格。在這張週年紀念CD,您也將能體驗到i Flautisti 豐富多元的面向:從巴哈的鍵盤音樂改編、中世紀舞曲、羅馬尼亞民間傳統音樂、到這幾年來作曲家專門為我們所譜寫的現代作品。為了讓整張專輯的聲響體驗更加豐富,我們邀請了捷克打擊樂演奏家Radek Tomášek加入我們其中兩首曲子的錄音。

您的支持對i Flautisti 意義重大!

我們實在等不及與您分享這張新專輯了!然而,一張專業CD的籌備不管是在藝術性上或財政上都是一項極具挑戰的過程。為了讓這項美好的計畫可以成真,我們非常需要您的捐款。在您的支持之下,我們一大部分專輯製作的財政壓力將得以紓解,比如以下這些方面:

  • 聘請專業錄音師以及專輯後製費用
  • 錄音場地的租用
  • 錄音期間的旅行與住宿費用

為了回應您對我們財政上的協助,我們設計了一系列感恩回饋獎項:包括新專輯搶先寄送、現場音樂會、木笛個別訓練、木笛研習營、、、以及更多獎項等您來發掘!如果您有任何疑問或對於獎項的其他建議,非常歡迎您以電子郵件方式與我們聯絡:iflautisti@gmail.com。

非常感謝您撥空閱讀這項計畫,您的支持對i Flautisti意義重大!同時,我們也懇請您能將此訊息分享給您的朋友以及在社群網站上:越多的人知道這項計畫,我們的這份紀念CD夢將越有可能實現!

在此獻上我們最誠摯的感謝! 您的i Flautisti團隊:Doris, Ilona, Jitka, 雨青