ДряновскиБаби/DryanovskiBabi

by Elena Stoycheva

Dryanovo

In the remote Dryanovo village in the bulgarian Rhodopi mountin old women sing unique songs. Let’s record and share these songs, preserve diverse cultural heritage, and support Dryanovo grannies!

EUR 6’250

127% of EUR 4’900

127 %
This is how it worksä

The «all or nothing» principle applies: The project only receives the funds if the funding target is reached or exceeded.

128 backers

Successfully concluded on 7/4/2016

Всичко най! Аll the best!By Elena Stoycheva, on 09/01/2017

Read updateä

Здравейте поддръжници на Дряновските Баби!

Вече изпратихме всички награди! Желаем ви приятно слушане на родопските песни, много радост с красивите бабини творения и една прекрасна нова година изпълнена с още смели и добри дела!

Поздрави от Дряновските баби, Елена и екипа на Фабрика за идеи.

Hello Dryanovski Babi supporters!

We have sent out all rewards! We wish you joy with the rhodopi songs and the beautiful grannies’ creations! Have a wonderful new year full of more brave and good deeds!

Greetings from Dryanovski Babi, Elena and Ideas Factory.

Дигитален албум / Digital downloadBy Elena Stoycheva, on 25/10/2016

Read updateä

ЗДРАВЕЙТЕ,

Пратих на всички имейл с линк за сваляне на дигиталния албум. Получихте ли го? Ако не, проверете в спам папката.

Моля свалете линка сега! Валиден е до 28.10.16.

Поздрави, Елена

HELLO,

I sent everybody a download link for the digital album. Did you get it? If not, please check the spam folder.

Please download the album now! It is valid only until 28.10.16.

Greetings, Elena

Дискът е готов! / CD out now!By Elena Stoycheva, on 12/09/2016

Read updateä

Здравейте хора! / Hello people!

Дискът на Дряновските баби излезе от печат миналата седмица! / The CD of Dryanovskite Babi was freshly released last week!

Изненадахме бабите като занесохме диска на последната им изява за този сезон в Неделино. Те страхотно се зарадваха! Изданието наистина стана чудесно и шарено като самите тях :)

А какво се случва с вашите награди четете по-долу.

We surprised the grannies as we brought the cd to their last performance for this season in Nedelino. They were really excited about it! The CD got a great design and is as colorful as the grannies themselves :)

Please scroll down to read about your rewards.

Наградите

Всички ръчно направени от бабите награди вече са събрани и ще започваме разпращането им през идните дни. Също така ще качим дигиталния албум на bandcamp.com и ще ви пратим линк за сваляне. Единствено ще се забавим още с рецептите, защото Елена ги снима само преди две седмици в Дряново и все още не са подготвени за показване.

Поздрави от Елена и екипа на Фабрика за идеи!

The Rewards

We have already gathered all hand-made grannies’ rewards and will start sending them out in the next days. Also we will upload the digital album at bandcamp.com and will send you a link for downloading it. Only the recepies will take longer because Elena recorded them two weeks ago in Dryanovo and they are still not prepared to be shown.

Greetings from Elena and the Ideas Factory team!

След студиото / After the studioBy Elena Stoycheva, on 28/06/2016

Read updateä

Здравейте приятели,

в момента песните на Дряновските баби се миксират и мастерират, но ще ни отнеме още време, докато стане готово CD-то. Затова пък тук може да видите как изглеждаше звукозаписът в София Сешън студио.

Hello friends,

at the moment the songs of Dryanovski babi are being mixed and mastered, but it will still take some time until we are ready with the CD. But here you can see how the recording in Sofia Session studio looked like!

След като преодоляха началното притеснение от голямото студио в големия град, от многото микрофони и необичайното слагане на слушалки, бабите пяха два дни и половина неуморно като абсолютни професионалистки! Данчо, отделен в специална кабина, надуваше гайдата до последни сили. Работата беше ръководена от Борис Бончев от Токсити студио. А Елена и Ина следяха напрегнати за грешки в изпълненията от кабината на тоноператора и се грижеха бабите да са сити и доволни. На 21ви май Дряновските баби отново облякоха красивите носии и се превърнаха в звездите на нощта на музеите в Етнографския музей и бяха отразени в новините по телевизията. Даже кравата на баба Роса не се разболя от мастит!

After recovering from the initial fear of the big studio in the big city, of the many microphones and the unusual feeling of wearing earphones, the grannies sang two days and a half without stopping and behaved like real professionals! Dancho, separated in a special cabin, blew into the gaida until he was quite knocked up at the end. The process was led by Boris Bonchev from Toxity Studio. Elena and Ina carefully listened for mistakes from the sound-director´s room and took care that the grannies are sated and content. On the evening of 21st of may the grannies dressed in their beautiful costumes once again and became the stars of the Museums´ night at the Ethnographic museum and even went on air in the tv news. Finally even granny Rossa´s cow did not get ill!

Звукозаписът / The recordingBy Elena Stoycheva, on 10/05/2016

Read updateä

Здравейте поддръжници на бабиното дело,

Дейностите по нашата кампания продължават! Вече е сгурно: звукозаписът ще се състои на 19 – 21 май в София Сешън Студио. Предвидено е да има 4 сесии от по 3 часа и ще опитаме да запишем между 35 и 40 песни. Това звучи много, но песните често са кратки. Все пак това ще представлява концентриран работен процес, но ние сме сигурни, че бабите ще се справят, тъй като напоследък репетират старателно. Бабите и Данчо ще останат да спят в София 2 нощи, а на 21ви към 18 часа ще имат концерт в рамките на Нощта на музеите в Етнографския музей. Така че освен в студио нашите Дряновски баби ще влязат и в Двореца :)

Поздрави от Елена и Фабрика за Идеи!

Hello granny-supporters,

The fuss around our campaign is going on! It is now certain that the recording will take place on 19 – 21 may in Sofia Session Studio. We have planned 4 sessions a 3 hours and will try to record between 35 and 40 songs. This sounds quite a lot, but some songs are short. Still, it will be a concentrated work process, but we believe, that the grannies will manage, since they have been practicing a lot lately. The grannies and Dancho will stay over for 2 nights in Sofia, and on the 21st of may on the Museums Night they will have a concert in the Ethnographic museum. So our Dryanovski babi will not only enter the studio, but also the Palace! (The museum is situated in the former King´s Palace in Sofia Center :)

Greetings from Elena and the Ideas Factory!

Направихме го! / We made it!By Elena Stoycheva, on 08/04/2016

Read updateä

Със 127 страхотни поддръжници достигнахме 127% от целевата сума! Благодарим ви от сърце! 127 прегръдки от нас!

Вчера се обадих на бабите по телефона – те още не могат да повярват, че сме успяли :) Много са щастливи.

With 127 great supporters we reached 127% of the set amount. Tahnk you so much! 127 hugs from us!

I called the grannies yesterday – they still can not believe that we succeeded :) They are very happy.

Какво ще се случва сега?

Тъй като сега вече сме сигурни, че звукозаписът ще се осъществи, започнахме да организираме подробностите! Вероятно ще се случи около 21 май в София. След това ще има обработка на записа, подготовка на обложката, печатане на дискове и т.н. За албума на диска ще подберем най-хубавите песни, а дигиталната версия ще включва целия репертоар.

Бабите ще се заемат с изработване на вашите награди, но тъй като лятото е сезон за земеделие това ще отнеме известно време. Ще ви изпратим наградите най-вероятно през есента. Дотогава ще ви държим в течение и ще ви информираме редовно как се развиват нещата!

Специални благодарности на Елица Ценова от блога на българите във Виена, на д-р Симоне Чиковски от Берлин, на семейство Стойчеви, на екипа на Фабрика за Идеи за тяхната ангажираност. Благодаря отново на всички поддръжници!

Желаем ви приятни пролетни дни!

What happens now?

Now we are sure that the recording can be realized, so we have started to organise the details! Probably it will take place around the 21 of may in Sofia. After this follow the mixing and mastering of the music, preparing of the cd-cover, printing of cd-s and so on. For the album on the cd we will select the nicest songs, and the digital version will include the whole repertoire.

The grannies will start to create your rewards, but because summer is the season for agriculture this will take some time. We will send you the rewards most probably in autumn. Until then we will keep in touch and inform you how things are going on.

Very special thanks to Elitsa Tsenova from the blog of bulgarians in Vienna, dr. Simone Oelker-Czychowski from Berlin, Alex from Everhood, the Stoychevi family, the crew from the Ideas Factory for their engagement. Thank you again to all supporters!

We wish you happy spring days!

Ако някой все още иска да ни подкрепи – банковата сметка за дарения още е отворена!

If someone still wants to support us – our bank account for donations is still open!

Wenn jemand eine Deutsche Übersetzung braucht – bitte melden! Sonst schreibe ich weiter die News auf Bulgarisch und Englisch.

Почти успяхме! / We almost made it!By Elena Stoycheva, on 03/04/2016

Read updateä

Остава ни още съвсем малко, за да постигнем желаната сума. Благодарим на всички за подкрепата!

There is just a little left in order to reach the amount we are aiming for. Thank you everybody for the support!

Тази кампания е за заедността! Защото когато сме заедно, ние имаме силата да постигаме големи мечти! Ние от Фабрика за идеи мечтаем за солидарно, подкрепящо се общество. Затова се надяваме, че в последните дни на кампанията всички се чувстваме така близки като бабите на тази снимка, които винаги се хващат под ръка когато пеят!

This campaign is about togetherness! Because when we join, we have the power to achieve big dreams. We from the Ideas Factory dream of a society of solidarity and mutual support. We hope that in the last days of this campaign all we together feel so close like the grannies in this foto, who always hold each other when they sing!

Специални благодарности на Андреа Сайрон от Италия, който ни подкрепя с 1000€! Той е ценител на балканската фолклорна култура и скоро ще стартира собствен проект за проучвания и етнографска сбирка на традиционна музика под името ПървобитеН.

Благодарности също за даренията от танцова група Китка от Виена!

Very special Thanks to Andrea Sairon from Italy, who supports us with 1000€! He is an admirer of Balkan folklore culture and will soon start his own project for research and an ethnographic collection of traditional music under the name ПървобитеН.

Thanks also for the donations from the folklore dancing group Kitka from Vienna!

Както вероятно сте прочели, целият бюджет за звукозаписа е по-висок от този, заложен в кампанията. Затова ще се радваме много, ако успеем да надвишим тази сума! Продължаваме да разчитаме на всички вас, които сте разпръснати на най-различни места по света, да разправяте на хората около вас за Дряновските баби, техните стари песни и красиви творения!

As you have probably already read, the whole budget for the audiorecording is higher than the one we set for the campaign. That is why we would be very happy if we could exceed this amount! We still count on all of you, who are spread in very different places of the world, to tell the people around you about Dryanovski babi, their old songs and beautiful creations!

Read updateä

Wow! The crowd of backers is growing! Thank you people!

Страхотно! Тълпата от поддръжници расте! Благодарим ви, хора!

Прибавихме нови привлекателни baba-made награди: гривнички, ръчно тъкани торби и нещо още по-специално – гайдарски колан, ръчно тъкан от баба Роса, както може да видите във филмчето от предишната новина. Тези неща са много ценни, защото тъкачеството е изчвзващ занаят. И затова отново ви каним да споделяте кампанията и да разказвате на близки и приятели какви хубави награди са приготвили бабите за поддръжниците си! Все още има две седмици, в които можем да достигнем целевата сума!

Дряновските баби, Фабрика за Идеи и Елена пожелават щастлив Великден на тези, които го празнуват, а на всички останали щастлив пролетен уиканд!

We have added some gtreat new baba-made rewards: armbands, handwoven bags, and a very special thing – a handwoven belt for a bagpiper, which is otherwise impossible to find, because weaving is a disappearing handicraft. You can see granny Rossa weaving it in the film from the previous news. So once again, you are asked to spread the word about our campaign and tell your friends and relatives what nice rewards the grannies have prepared for the backers! There is still two weeks to go!

Dryanovo grannies, the Ideas factory and Elena wish a happy Easter to those of you who celebrate it, and to the rest of you a nice spring weekend!

Read updateä

Благодарим на всички, които вече подкрепиха Дряновските баби! Заедно сме събрали почти 1000€ !

Сега гордо можете да разказвате на вашите приятели за нашата обща кампания!

Thank you everyone so much for supporting Dryanovski babi! We have already gathered almost 1000€ !

Now you can proudly tell all your friends about our campaign, which is now also your campaign!

А в това кратко филмче Дряновските баби ще ви разкажат какво за тях означава пеенето.

В селото всяко поколение жени среща своите проблеми – докато едно време момичетата не са имали свобода на избор, то в деншно време младите хора са парализирани от безработица и липса на перспектива. Пеенето заедно дава сила и надежда.

Поздравяват ви с песента Яно ле Янчице!

And in this short movie Dryanovski babi will tell you what singing means to them.

In the village every generation of women meets it´s own problems – while in the past girls did not have the freedom of choice, nowadays young people are parallized by unemployment and lack of perspective. Singing together gives the women reassurement and hope.

They are greeting you with a song about a girl named Yana!

Read updateä

На днешния 3ти март Ви поздравяваме за Националния празник на България!

Искаме да кажем огромно Благодаря на Дряновските Баби, които не се уплашиха от дългия път от село Дряново до София и дойдоха да изпеят своите песни на срещата-концерт, организирана от Резиденция Баба миналата събота в Чешкия културен център.

On todays 3rd of March we greet you with the Bulgarian national holiday!

We want to thank Dryanovski Babi who did not scare from the long way from Dryanovo village to Sofia and came to sing their songs at the meeting-concert, which was organised by Baba Residency last saturday in the Czech cultural center.

Овациите в препълнената зала със сигурност показват, че тези песни имат силата да вълнуват. А за бабите това си беше животворно събитие!

След като вече бяха посетили фризьорката в Лъки, за да бъдат на ниво с пресни къдрици, през целия ден преди пътуването бабите готвиха различни вкусотии, за да представят в София своите Родопски специалитети. С питурки, клин, пататник, колаци, домашен кашкавал и бърканица те осигуриха кетъринга и всички си облизаха пръстите!

Там бабите за пръв път видяха филмчето от кампанията и много се смяха! После ми казаха, че са пели в буса навръщане през цялото време докато стигнали Дряново!

На събитието събрахме 300лв дарения за кампанията, за които много благодарим. Но истината е, че бюджетът за качествен запис и прoдукция е доста по-висок. Затова моля разкажете на вашите приятели за тази кампания!

Вечерта преди пътуването Дряновските баби направиха последна репетиция в Пенсионерския клуб. Ето как те се събират там около печката с дърва, поддържат огъня, плетат гривни от синци и си припомнят стара песен… Какъв текст само, страхотия!

The ovations in the overfilled hall surely show, that these songs have the power to emotionally move. For the grannies on the other hand this was an energizing event!

After they had visited the hairdresser in Laki for fresh curls, during the whole day before the trip they prepared different delicacies, in order to present their Rhodopi specialities in Sofia. With piturki, klin, patatnik, kolaci, homemead cheese and barkanica, they provided for the tasty catering!

There the grannies saw the campaign movie for the first time and laughed a lot! Afterwards they told me, that they sang in the bus during the whole way back to Dryanovo!

At the event we gathered 150 Euro donations, for which we are very thankful. But the truth is, that the high-quality audiorecording and production cost a lot more. So please tell your friends about our campaign!

At the evening before the trip Dryanovski babi did a last rehersal at the Pensionist club. Here you can see how they gather around the oven, keep the fire in it going, knit the armbands out of sinci and remember an old song….