Инициатор на кампанията е бившият резидент от село Дряново Елена Стойчева в партньорство с Фабрика за Идеи – създатели на Резиденция Баба. Елена е архитект във Виена, и същевремменно защитник на бабите в България.

The campaign´s initiator is the former resident from Dryanovo village Elena Stoycheva in partnership with The Ideas Factory – creators of Baba Residence.