Value-adding processes in design and art: An initiative for a meaningful exchange of design and artistic projects in collaboration with social and cultural workshops.

EUR 6’469

43% of EUR 15’000

"43 %"
This is how it worksä

The «all or nothing» principle applies: The project only receives the funds if the funding target is reached or exceeded.

51 backers

Concluded on 15/4/2017

In short:

Who: Daria and Prisca «tohu&bohu», design and art in collaboration with a social and cultural workshop in Wrocław.

What: Establishing a glass workshop for the cooperation of Poland, Switzerland and Germany.

Why: In order to upcycle old glass to smart design

Why exactly: In order to create a cultural and social platform, to exchange needs and skills, to use resources that are at hand, to give work in exchange for a roof and a home, to invest in personal and local potential.

In detail:

1. Where the idea came from / JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

We met around a table in a far away country..seven years later we decided to combine our skills and shared ethos. From there we created tohu&bohu – a project using art and sustainable design combining fair trade production with social engagement to create objects of basic human need. /

Jak to w bajkach bywa, spotkałyśmy się przy wspólnym stole w jednym z odległych krajów. Siedem lat później postanowiłyśmy połączyć nasze umiejętności i pasję. Tak powstało tohu&bohu - projekt współgrający sztuką i dizajnem zrównoważonym. Łączący uczciwą drogę produkcji z zaangażowaniem środowisk socjalnych prowadzących do powstania podstawowych produktów codziennego użytku.

2. About the design element / O DIZAJNIE?

I am Daria Wartalska and I am professional product designer who many specialises in glassware. I am currently doing a doctorate in sustainable design. The initial concept for my work derived from the question: How to re-use glass bottles as an alternative to recycling them. Recycling is expensive and requires the same amount of energy as new production. This became the foundation of my MA, in which I designed and created a range of glassware from old bottles. It was from this project that I started my career as a designer. Now, I mainly work with up-cycled materials, with ecology and social responsibility at the heart of their design.

Nazywam się Daria Wartalska i jestem projektantką szkła użytkowego. Obecnie robię doktorat w dziedzinie dizajnu zaangażowanego na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Wstępna koncepcja mojej pracy projektowej jest odpowiedzią na pytanie: Jak wykorzystać zużyte butelki szklane jako alternatywę do ich powtórnego przetapiania? Recykling szkła jest drogi. Potrzebuje wykorzystania tej samej ilości energii co nowa produkcja. Ten problem był podstawą do mojej pracy magisterskiej, której założeniem było zaprojektowanie i stworzenie zestawu użytkowego całkowicie wykonanego z butelek bezzwrotnych przy wykorzystaniu minimalnej ilości energii. To był też początek mojej kariery jako projektantki. Obecnie pracuję głównie z materiałami odpadowymi, technologiami ekologicznymi, zaangażowanymi i odpowiedzialnymi społecznie.

3. How to bring it back to the society / JAK ZAANGAŻOWAĆ SPOŁECZEŃSTWO?

Video stills

I am Prisca Wuest. I am an artist who works in the public space and with local communities. I was questioning: How to involve people in our production and encourage people to feel valued for their work and achievements and acquire new skills? I wanted to work collectively with the local community and was particularly interested with working with people in need of help and support. So I got involved with the homeless people associated with MiserArt. I proposed a series of workshops introducing them on how to produce the objects we had designed and to start forming this team of designers & producers all working closing together.

Nazywam się Prisca Wüst i jestem artystką pracującą z lokalnymi społecznościami w sferze publicznej. Zastanawiałam się jak zaangażować ludzi w naszą produkcję w taki sposób, by podnieść ich własną samoocenę i dowartościować ich pracą oraz zdobywaniem nowych umiejętności? Chciałam, aby ta współpraca opierała się na grupowym zaangażowaniu lokalnej społeczności i była interesująca dla osób w szczególnej sytuacji życiowej wymagającej pomocy i zainteresowania. Tak zaangażowałam się we współpracę z osobami wykluczonymi zrzeszającymi się w MiserArtcie. Zaproponowałam wówczas serię warsztatów umożliwiających powstanie grup angażujących do pracy osoby bezdomne, artystów, streetworkerów i projektantów wybranych przez nas produktów. Chciałabym, aby taki rodzaj współpracy był podstawą do wspierania się nawzajem różnych grup społecznych i narodowościowych dających w efekcie korzyści każdej ze stron.

4. Where to make it happen / GDZIE I DLACZEGO?

Website: «MiserArt»

In Poland there is a large proportion of people not supported by the Polish social system and many people are living on the streets. So we decided to start our work in the west of Poland in Wrocław. Through our work with around 20 people we have seen that those involved in this project and in the artist collective have gained a huge sense of achievement and pride.

Zdecydowałyśmy się zacząć nasz projekt we Wrocławiu, ponieważ właśnie w Polsce mamy wielki odsetek osób cierpiących z powodu braku pomocy socjalnej oraz wiele osób żyjących na ulicy. Dzięki współpracy z około dwudziestoma osobami wykluczonymi podczas warsztatów w ramach projektu ’Transtable’ dowiedziałyśmy się, że zaangażowanie i poświęcenie, jakie włożyliśmy wspólnie w działania artystyczne i produkcyjne, zaowocowały osiągnięciem założonego celu oraz ogromną satysfakcją uczestników a także chęcią kontynuacji.

5. What is transtable / CO JUŻ OSIĄGNĘŁYŚMY? CZYM JEST TRANSTABLE ?

projects website: transtable.eu

tohu&bohu’s designs revolve around the necessities of human needs. In 2016 together with a group of homeless people in Wroclaw we designed and created a table and all the goods required for a supper. First came the table, then the bench, glasses, plates, bowls, and cups and we made home made fruit wine and baked traditional bread in a ceramic bread oven which we built. After three months of intense work we all gathered at the table to enjoy our symbolic supper.

Koncepcja tohu&bohu koncentruje się wokół podstawowych potrzeb społecznych oraz ich zrównoważonego wydźwięku jak i społecznie zaangażowanej produkcji. W 2016 roku zrealizowałyśmy projekt ’Transtable’, podczas którego wraz z grupą osób bezdomnych zrzeszonych we wrocławskim MiserArcie zrealizowaliśmy wspólnymi siłami nowoczesne projekty recyklingowego stołu, całej zastawy potrzebnej do spożycia kolacji, na którą także przygotowaliśmy domowe wino i chleb. Projekt ten zakończył się po trzech miesiącach intensywnych warsztatów wspólną wieczerzą. Dał nam wiele nadziei oraz doświadczeń potrzebnych do podjęcia kolejnego kroku, jakim ma być długotrwała współpraca bazująca na produkcji wykonanych już prototypów.

6. How to produce our products / JAK POWSTAJĄ NASZE PRODUKTY?

Working with glass requires professional skills and machinery. However, for our first production line, we have chosen to use ’cold glass techniques’ as these techniques are based on mechanical processes like: cutting, grinding, polishing, and gluing so don’t require as much expertise or energy.

Do pracy ze szkłem, oprócz umiejętności, potrzebny jest specjalistycznie wyposażony warsztat. Dlatego do naszej pierwszej ’linii produkcyjnej’ używać będziemy techniki ’obróbki szkła na zimno’ bazującej na cięciu, szlifowaniu, polerowaniu i klejeniu, co pozwoli nam na zużycie minimalnej ilości energii.

7. What do we need to do to keep it running / CZEGO POTRZEBUJEMY ŻEBY WYSTARTOWAĆ?

To make this production work long term we need to set up a newly equipped workshop that will have all the machines needed to produce our simple designed products. This will also enable the workshop to run as a self organized cooperation. We are starting with a small production of tableware glass items made from glass bottles. For the beginning we will propose a variation of four different shapes.

Aby zacząć produkcję naszego szkła recyklingowego musimy stworzyć pracownię w pełni wyposażoną w specjalistyczne urządzenia i maszyny do obróbki tego materiału. Tak wyposażona pracownia i przestrzeń pozwoli nam na działanie jako niezależna organizacja dająca nowe możliwości rozwoju i zarobku osobom wykluczonym. Chcemy zacząć naszą produkcję od prostych wzorów zastawy stołowej wykonanej z bezzwrotnych butelek. Na początek proponujemy cztery wzory: szklanka, kieliszek, cukiernica, filiżanka. W przyszłości mamy zamiar kontynuować produkcję innych wzorów. Planujemy rozpowszechnienie zaprojektowanej i zorganizowanej manufaktury w innych krajach europejskich tak, aby dawały możliwość przetwarzania lokalnych materiałów odpadowych i angażowania lokalnych społeczności.

Thank You for attention! We warmly welcome You to our tabel and wishing you join us.

Goodies!

*Information for the orders: The pick up points for all the bigger orders (2 items or more) are at this places: Berlin, Karlsruhe, London, Wrocław, Krakow, Basel, Berne, Zurich, Lucerne and Interlaken … thank you very much for your understanding.

Making of stop-motion Video

by andreaschneider