digitale Kunst, Visual-Design, Webdesign,
Animation, Grafiker, Gamedesign,
abstrakter Realist, Computer-Enthusiast